Stichting Het Groene Wonen

winkelen tussen heden en verleden

Brengen/Halen


Brengen goederen

Spullen die nog te gebruiken zijn kunt u dagelijks brengen tijdens de openingstijden van Kringloop
Het Groene Wonen aan de Noordkade 37 in Drachten.


Ophalen goederen

Bent u zelf niet in de gelegenheid om spullen te brengen, dan kunt u een afspraak maken
met de bedrijfsleiding, tel.nr. 0512-542458. Ophalen is kostenloos mits de kwaliteit naar onze norm is.
De chauffeurs controleren de door u aangeboden goederen altijd op verkoopbaarheid.
Wij vragen u de goederen beneden klaar te zetten, dit i.v.m. de Arbowet.


Bezorgen goederen

Gekochte goederen dienen, indien mogelijk, direct meegenomen te worden.
Opslag is uitsluitend mogelijk tegen bepaalde condities (vraag hiernaar in de winkel).

Aan het bezorgen van goederen  zijn kosten verbonden.
Wij bezorgen tot aan de voordeur.
Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet passen van gekochte goederen in hun omgeving.

Ophalen en bezorgen is altijd binnen 5 werkdagen.
De ophaal- en bezorgdagen zijn: in overleg.