Stichting Het Groene Wonen

winkelen tussen heden en verleden

INBOEDELS

Op verzoek maken wij uw huis gratis leeg en maken het bezemschoon.
Als u een inboedel heeft die u op wilt laten halen kunt u een afspraak maken met de
bedrijfsleiding, tel.nr. 0512 542458
Er wordt dan gekeken of de inboedel voldoende waarde heeft om onze onkosten te dekken.
Als dat zo is wordt er een lijst gemaakt van de spullen die in het huis aanwezig zijn.
We spreken af dat die spullen ook aanwezig zijn als wij de inboedel komen inpakken en ophalen
Tijdens het bezoek/telefoongesprek wordt een afspraak gemaakt over de dag waarop de inboedel
opgehaald wordt.

Het kan zijn dat het voor ons niet rendabel is om uw inboedel te halen en/of veegschoon af te leveren
b.v. omdat er te veel spullen zijn die we niet kunnen verkopen of omdat er te weinig spullen in staan.
Dan zijn er twee mogelijkheden:
. We kunnen de verkoopbare spullen eruit halen, zodat die alvast weg zijn en u minder werk heeft met
het leegruimen van het huis.
. We kunnen tegen betaling het huis bezemschoon opleveren

Bezemschoon betekent:

Het huis helemaal opgeruimd en schoongeveegd en de vloerbedekking verwijderd.
Dit geldt alleen als de vloerbedekking niet op de vloer is vastgelijmd.
Wanneer het ophalen of demonteren van de inboedel op problemen stuit (b.v. wanneer daarbij asbest of andere gevaarlijke stoffen zouden vrijkomen) zal u contact op moeten nemen met de milieudienst in uw woonplaats.

Een aantal goederen mogen wij niet vervoeren (zie lijst), hiervoor moet een andere oplossing
gezocht worden.

Wij halen niet op en nemen niet aan in de winkel:

chemisch afval (bv beits,verf,kwasten etc)
gevaarlijk afval (asbesthoudende goederen en brandbare stoffen)
bouw- en sloopafval
tuinafval
batterijen en accu's
automaterialen
banden
gasflessen
zonnebanken